Η Ευτυχία Γιαννόγλου, μπορεί να είναι το μοναδικό κορίτσι στην ομάδα του GAZICROSSFT, αλλά μέσα σε λίγο καιρό έχει αποδείξει πως δεν υστερεί σε τίποτα απολύτως, από τους συναδέλφους της, μέσα σε έναν ανδροκρατούμενο χώρο Βρίσκεται στο χώρο του fitness 14 χρόνια, ως υπεύθυνη προγραμμάτων στο Weight Lifting, έχοντας παράλληλα στην κατοχή της δίπλωμα Pilates και TRX. Μεταδοτική αλλά και αποτελεσματική, εκτός από WOD coach, παραδίδει και το μάθημα των Pilates.